Upp till 10 % blir utan ersättning

Sanktioner per 1000 ersättningstagare

För att få ersättning när man är arbetslös krävs att man aktivt söker nya jobb och att man inte avsiktligt förlänger sin tid i arbetslöshet. Uppfyller man inte kraven kan man få en sanktion, det vill säga man blir utan ersättning. Sanktionerna trappas upp ju fler gånger man anses missköta sitt arbetssökande. Vilka sanktioner finns? … Fortsätt läsa Upp till 10 % blir utan ersättning