Ersättning från a-kassan

A-kassan har till uppgift att administrera och betala ut arbetslöshetsersättning Arbetslöshetsersättning
Mellan 365 och 910 kr/dag är arbetslöshetsersättning som kompenserar ditt inkomstbortfall vid arb... Läs mer →
till arbetslösa.

Det finns 28 a-kassor i Sverige som alla följer samma regler, så vilken man går med i beror på vilken bransch man tillhör. Alfakassan kan man dock gå med i oavsett bransch.

När eller hur mycket man kan få som arbetslös, beror alltså inte på vilken a-kassa man är med i.

Grund­ersättning från a-kassan

Ersättningen från a-kassan
Grundersättningen är den lägre ersättningen som man kan få från en a-kassa. Man behöver inte vara medlem i en a-kassa för att få grundersättning, utan enbart uppfylla arbetsvillkoret och grundvillkoret. Ersättningen är max 365 kr/dag.

Grundersättningen kan därför som mest bli 8 030 kr/månad, efter skatt blir det ca 6 400 kr/månad.

Grundersättningen har ingen koppling till vilken lön man hade innan man blev arbetslös, utan istället beror nivån på hur många timmar man jobbade innan man blev arbetslös. De flesta inkomstförsäkringar baseras på att man får inkomstrelaterad ersättning och inte grundersättning.

Inkomst­relaterad ersättning från a‑kassan

Den högre ersättningen kallas inkomstrelaterad ersättning 'Inkomstrelaterad ersättning'
Max 910 kr/dag eller 760 kr/dag, dock max upp till en viss procent av din tidigare inkomst (ersättn... Läs mer →
och är max 910 kr/dag de första 100 ersättningsdagarna Ersättningsdagar
A-kassan ersätter 5 dagar per vecka. Det går i snitt 22 ersättningsdagar på en kalendermånad. D... Läs mer →
. Därefter är ersättningen maximalt 760 kr/dag, före skatt i båda fall.

För att ha rätt till denna ersättning måste man även uppfylla medlemsvillkoret Medlemsvillkor
12 månaders medlemskap i en a-kassa. Medlemsvillkoret gäller som ett av kraven för att få inkom... Läs mer →
(medlem i 12 månader).

Den inkomstrelaterad ersättning är också begränsat till ersättningsnivån Ersättningsnivå
Ersättningsnivån är 80 % av den tidigare lönen de första 200 ersättningsdagar, därefter 70 %... Läs mer →
som är maximalt 80 % av den tidigare lönen de första 200 dagarna därefter 70 % i 100 dagar. Alla som tjänar upp till 20 900 kr/mån är fullt försäkrade med enbart genom att vara medlem i en a-kassa (och behöver därmed inte teckna en inkomstförsäkring).

Den inkomstrelaterade ersättningen kan därför som mest bli mellan max 12 400 och 14 600 kr/månad efter skatt.

Ersättningsperiod över ett år

Både grundbeloppet och den inkomstrelaterade ersättning betalas ut för 5 dagar/vecka. I en kalendermånad går det därför 22 ersättningsdagar Ersättningsdagar
A-kassan ersätter 5 dagar per vecka. Det går i snitt 22 ersättningsdagar på en kalendermånad. D... Läs mer →
i snitt.
När får jag ersättning från a-kassan
Ersättningsperioden Ersättningsperiod
En a-kasseperiod är 300 ersättningsdagar. Har du på dag 300 barn under 18 år, förlängs period... Läs mer →
är 300 dagar, vilket alltså motsvarar drygt 13,5 kalendermånader.

Om man har barn under 18 år som bor hemma, förlängs ersättningsperioden med 150 dagar. Föräldrar kan alltså få a-kassa i totalt 450 ersättningsdagar, det vill säga i över 1,5 år.

Varje ersättningsperiod inleds med en karens Karensdagar
Innan du kan påbörja din ersättningsperiod ska 7 karensdagar räknas av. Karensdagar är dagar ... Läs mer →
på 7 dagar, under dessa dagar lämnas ingen ersättning. Detta kan jämföras med en självrisk, det vill säga en del som man får bekosta själv.

Sagt upp dig själv?

Har du sagt upp dig själv, kan din inledande karens Karensdagar
Innan du kan påbörja din ersättningsperiod ska 7 karensdagar räknas av. Karensdagar är dagar ... Läs mer →
ökas med ytterligare 45 dagar. Du blir alltså utan ersättning i drygt två månader.

Har du haft giltig anledning att säga upp dig, slipper du den extra karensen. Vad som är en giltig anledning att säga upp sig själv, är en bedömning som a-kassorna gör. En giltig anledning kan vara hälsoskäl.

Du kan läsa mer om egen uppsägning här, men det är alltid bra att kontakta sin a-kassa i förväg och beskriva sin situation innan man säger upp sig själv.

Detta är en kort beskrivning om hur du får ersättning från a-kassan. För mer information om hur du får arbetslöshetsersättning från din a-kassa, kontakta den direkt.