Hrak

Hotell- och restauranganställdas a‑kassa förkortas ofta Hrak.

Du hittar mer information om Hrak här (inklusive medlemsavgift).

Administrationskostnader a-kassorna

Administrationskostnaden per medlem varierar mellan 246 kr per medlem ända upp till 1915 kr. Bästa är de stora a-kassorna på att hålla nere kostnaderna, medan för de riktigt små kassorna blir kostnaden per medlem högre. Liv och Elektrikernas låga kostnader Livsmedelsarbetarnas a-kassa och Elektrikernas a-kassa sticker ut i positiv bemärkelse. Trots att de bara har … Fortsätt läsa Administrationskostnader a-kassorna

A-kassan som ökar snabbast

IAF Medlemsrapport september 2014

A-kassan som har ökat mest procentuellt sett är HRAK. Det senaste året har kassan ökat sitt medlemsantal med över 10 % och utklassar därmed tvåan Alfakassan rejält. Hotell- och restaurang ökar mest Hrak är den a-kassa som ökar mest och en stor del av förklaringen lär vara sänkningen av medlemsavgiften vid årsskiftet. Idag betalar medlemmarna … Fortsätt läsa A-kassan som ökar snabbast