Stor skillnad i administration

Det är stor skillnad i vad administrationen kostar för de olika a-kassorna enligt en rapport från IAF för 2013.

I administrationskostnader ingår i detta fall personalkostnader (löner, sociala avgifter et cetera), lokalkostnader (hyra med mera) och IT-kostnader med mera. Det är alltså de kostnader som uppstår för att a-kassorna ska kunna handlägga ärenden och utbetala ersättning.

A-kassornas verksamhet finansieras av skatter och medlemsavgifter.

A-kassaAdministrations­ kostnad per medlem (kr)Administrations­ kostnad per ersättnings­ tagare (kr)Ersättnings­ tagare per medlem
Akademikernas23664014 %
Alfa - totalt051040 %
Alfa - anslutna944520418 %
Alfa - icke anslutna050070 %
Byggnadsarbetarnas 608425914 %
Elektrikernas38773325 %
Farmacitjänstemännens 11851175410 %
Fastighets633464714 %
Finans- och försäkringsbranschens31497473 %
GS Arbetslöshetskassa781508415 %
Hamnarbetarnas18851810810 %
Handelsanställdas716594612 %
Hotell- och restauranganställdas986467821 %
IF Metalls329280912 %
Journalisternas51760439 %
Kommunalarbetarnas43648029 %
Ledarnas32974694 %
Livsmedelsarbetarnas412303514 %
Lärarnas 32391834 %
Pappersindustriarbetarnas63795197 %
SEKOs602582410 %
Skogs- och lantbrukstjänstemännens12801185811 %
Småföretagarnas67196737 %
STs33487514 %
Svensk handels12131210510 %
Sveriges arbetares884477219 %
Sveriges entreprenörers13641282111 %
Säljarnas885840511 %
Transportarbetarnas499359914 %
Unionens27333108 %
Vision547124224 %
Källa: IAF Nyckeltal A-kassor (2013)

Administration lägre i stora a-kassor

Föga förvånande har a-kassorna med många medlemmar lägre administrationskostnader än a-kassor med få medlemmar. Akademikernas a-kassa och Unionens a-kassa har till exempel låga kostnader om man ser per medlem.

De a-kassor som har många ärenden, alltså många medlemmar som begär ersättning, har förhållandevis låga kostnader per ersättningstagare. Detta gäller bland annat Metalls a-kassa och även Unionens a-kassa.

arms-crossed-bow-tie-braces-1702

De riktigt små a-kassorna sticker ut i negativ bemärkelse, Hamns a-kassa och Sveriges entreprenörers a-kassa  med runt 1300 medlemmar vardera (2015-01-31) har båda höga administrationskostnader, både sett per medlem och per ersättningstagare.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *