Obligatorisk a-kassa?

Parlamentariska socialförsäkringsutredningen utreder hur sjuk- och arbetslöshetsförsäkringarna bör förändras. Några utgångspunkter är att det alltid ska löna sig att arbeta och att försäkringarna ska vara transparenta och förutsägbara. Utredningen ska också titta på hur samspelet ser ut mellan försäkringarna.

Sjukförsäkringen är i dag allmän och obligatorisk, men inte arbetslöshetsförsäkringen. Utredningen ska även titta på vad en obligatorisk a-kassa skulle innebära, särskilt i förhållande till trösklarna på arbetsmarknaden.

Utredningen skulle varit klar i maj 2013, men har försenats till januari 2015.

Några åsikter om obligatorisk a-kassa

I en intervju av SR säger FP, Centern och Kristdemokraterna att de är för en obligatorisk a-kassan. FP lyfter fram att det är lätt att hamna mellan stolarna och att det finns flera obligatoriska socialförsäkringar t.ex. pensionsförsäkring, sjukförsäkring och arbetsskadeförsäkring.

Moderaterna vill avvakta utredningen, bl.a. eftersom de personer som i dag valt att stå utanför försäkringen kommer att få betala för försäkringen också.

Socialdemokraterna är emot en obligatorisk a-kassa och ser det som ett sätt att sänka lönerna.

TCO (centralorganisation för 14 fackförbund) är också emot en obligatorisk a-kassa, eftersom det skulle innebära att man kan få betala till försäkringen men inte nödvändigtvis har rätt till ersättning därifrån. Istället förespråkas att försäkringen görs mer attraktiv så att fler vill ansluta sig frivilligt.

A-kassa i Danmark och Norge

Arbetslöshetsförsäkringen i Danmark liknar den vi har i Sverige, man måste vara medlem i en a-kassa för att få ersättning men det finns alltså ingen motsvarighet till grundförsäkringen.

I Norge är a-kassan obligatorisk för alla löntagare som uppfyller vissa grundläggande krav om uppehälle etc. Försäkringen betalas genom arbetsgivaravgift och genom en avgift på lönen.

 

Utredningen om hur en eventuell obligatorisk arbetslöshetsförsäkringen skulle utformas i Sverige och vilka effekter det skulle få kommer alltså först efter valet i september.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *