Lön efter yrke

Yrke & a-kassa

Vilken a-kassa du kan gå med i
beror på ditt yrke.

Hitta rätt a-kassa här.

Vilken lön man har beror så klart på vad man jobbar med, det vill säga vilken yrke man har. Olika yrken är olika välbetalda och ibland är lönerna högre i en sektor än i en annan. Det är många faktorer som spelar in när det kommer till vilken lön någon har.

Jämför med andra i ditt yrke

Statistiska centralbyrån sammanställer varje år snittlönerna för olika yrken i olika sektorer. Lönerna varierar om man är anställd av stat, kommun, landsting eller privat.

Här kan du söka fram snittlönerna för olika yrken inom privat sektor och stat, kommun & landsting för 2013.

YrkeStat, kommun, landstingPrivat
Administrativa assistenter2673332700
Administratörer i intresseorganisationer035700
Administratörer i offentlig förvaltning358330
Advokater och åklagare5170054500
Agronomer och hortonomer3450034500
Akutsjuksköterskor m.fl.3370032400
Andra lärare och instruktörer2700026600
Andra sjuksköterskor med särskild kompetens3815038300
Anläggningsarbetare2585030150
Anläggningsmaskinförare m.fl.2340027600
Apotekare039400
Arbetsterapeuter2873329100
Arkitekter och stadsplanerare3746738500
Arkivarier, museitjänstemän m.fl.2883327900
Avdelningschefer, vårdavdelning/mottagning3970034800
Bagare och konditorer023000
Bangårdspersonal028400
Bank- och postkassörer021300
Banktjänstemän och kreditrådgivare037500
Barnmorskor3280034200
Barnsjuksköterskor3130032200
Barnskötare m.fl.2240021150
Begravningsentreprenörer026300
Behandlingsassistenter m.fl.2636726500
Bensinstationsföreståndare m.fl.025400
Betongarbetare030000
Bibliotekarier m.fl.2913331000
Biblioteksassistenter m.fl.2310023100
Bil- och taxiförare2393322600
Bil-, båt- och husvagnsförsäljare038100
Biologer3310037300
Biomedicinska analytiker2790029300
Bokförings- och redovisningsassistenter2580026800
Boutredare2610027300
Brandmän287000
Brevbärare m.fl.022900
Buss- och spårvagnsförare026950
Butikskassörer, biljettförsäljare m.fl.2580024350
Byggnads- och brandinspektörer3330038600
Byggnadsingenjörer och byggnadstekniker3145033700
Byggnadsträarbetare, inredningssnickare m.fl.2553328500
Chefer för mindre enheter inom offentlig förvaltning m.m.506000
Chefer för mindre enheter inom utbildning031400
Chefer för mindre enheter inom vård och omsorg039500
Chefer för mindre företag inom finansiell verksamhet, fastighetsbolag, företagstjänster m.m.055000
Chefer för mindre företag inom handel, hotell och restaurang, transport och kommunikation034900
Chefer för mindre företag inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske030200
Chefer för mindre företag inom tillverkning, el-, värme- och vattenförsörjning m.m.038600
Chefer för övriga mindre företag och enheter041500
Civilingenjörer m.fl., bygg och anläggning4230039900
Civilingenjörer m.fl., elektronik och teleteknik4210044900
Civilingenjörer m.fl., elkraft3660042400
Civilingenjörer m.fl., gruvteknik och metallurgi3800043000
Civilingenjörer m.fl., kemi042600
Civilingenjörer m.fl., maskin4150039800
Croupierer m.fl.021500
Dataoperatörer2560033900
Dataregistrerare2650023600
Datatekniker2890030050
Demonstratörer, uthyrare m.fl.021550
Dietister2895030500
Distributionselektriker029400
Distriktssköterskor3170032000
Djursjukvårdare2810025200
Domare503000
Driftchefer inom byggverksamhet049400
Driftchefer inom finansiell verksamhet, fastighetsbolag, företagstjänster m.m.063000
Driftchefer inom handel, hotell och restaurang, transport och kommunikation039200
Driftchefer inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske046900
Driftchefer inom tillverkning, el-, värme- och vattenförsörjning m.m.048900
Driftmaskinister m.fl.2936730550
Däckspersonal306000
Ekonomichefer och administrativa chefer5766762100
Elingenjörer och eltekniker3310032300
Elmontörer och elreparatörer2480030000
Farmakologer m.fl.3370047800
Fartygsbefäl m.fl.3720042900
Fastighetsmäklare, fastighetsförvaltare m.fl.3770037800
Fastighetsskötare2456725950
Filosofer, historiker och statsvetare363000
Finmekaniker2593328400
Fiskare228000
Flygledare5150064000
Flygmekaniker och flygreparatörer2770030300
Flygtekniker039800
Flygvärdinnor m.fl.033000
Fordonsmontörer m.fl.028450
Formgivare3230035200
Forsknings- och utvecklingschefer5490062800
Fotografer2760030000
Frisörer, hudterapeuter m.fl.2420023700
Fritidsledare m.fl.2873324300
Fysiker och astronomer3970048700
Förare av jordbruks- och skogsmaskiner024800
Företags-, förvaltnings- och organisationsjurister4330055700
Företagssäljare2895033700
Förskollärare och fritidspedagoger2690026100
Försäkringsrepresentanter042700
Försäljare, dagligvaror029250
Försäljare, fackhandel026750
Försäljnings- och marknadschefer5630059600
Geologer, geofysiker m.fl.3390038300
Geriatriksjuksköterskor3160033300
Gjutare026700
Gjuterioperatörer026900
Godshanterare och expressbud026750
Grovarbetare inom bygg och anläggning2190026500
Grundskollärare2800027100
Gruv- och bergarbetare037600
Guider och reseledare2290024800
Gymnasielärare i allmänna ämnen3040029000
Gymnasielärare i yrkesämnen3100029900
Handpaketerare och andra fabriksarbetare2430025400
Hotell- och kontorsstädare m.fl.2133322150
Hovmästare, servitörer och bartendrar025000
Husdjursuppfödare och husdjursskötare2390023050
Högre ämbetsmän och politiker807670
Idrottstränare, professionella idrottsutövare m.fl.031200
Industrirobotoperatörer029500
Ingenjörer och tekniker inom elektronik och teleteknik3110032400
Ingenjörer och tekniker inom gruvteknik och metallurgi2830036700
Inkasserare m.fl.2620025400
Inköpare3490038000
Inköps- och distributionschefer6020049800
Inspicienter, rekvisitörer m.fl.2685027400
Installationselektriker2775030300
Isoleringsmontörer027800
It-chefer5393361600
Journalister, författare, informatörer m.fl.3366736200
Jägmästare m.fl.3240038300
Kaféföreståndare019600
Kartingenjörer m.fl.2855031500
Kemiingenjörer och kemitekniker036600
Kemister3500045200
Kioskföreståndare216000
Kockar och kokerskor2463324400
Kompositörer, musiker och sångare inom klassisk musik031800
Kontorssekreterare, läkarsekreterare m.fl.2733327900
Kopplingstekniker, radioassistenter m.fl.2780025350
Koreografer och dansare028400
Kranförare m.fl.027800
Kriminalvårdare247000
Köks- och restaurangbiträden2206721400
Laboratorieingenjörer2860030350
Lackerare025300
Lagerassistenter m.fl.2423326900
Lantmästare, trädgårdsingenjörer m.fl.3195032400
Lantmätare335000
Lastbils- och långtradarförare2350026100
Ljud- och bildtekniker2820026800
Logopeder3070029800
Lokförare031900
Läkare5396771500
Lärare i estetiska och praktiska ämnen2755028800
Marknadsanalytiker och marknadsförare4190043100
Maskinbefäl306000
Maskiningenjörer och maskintekniker3320032150
Maskinmekaniker, maskinmontörer och maskinreparatörer2433330450
Maskinoperatörer, ammunitions- och sprängämnesindustri029000
Maskinoperatörer, bageri och konfektyrindustri026700
Maskinoperatörer, blekning, färgning och tvättning2150021900
Maskinoperatörer, bokbinderi026400
Maskinoperatörer, bryggeri m.m.027200
Maskinoperatörer, frukt- och grönsaksberedning023900
Maskinoperatörer, gummiindustri026300
Maskinoperatörer, kvarnindustri024300
Maskinoperatörer, kött- och fiskberedning024200
Maskinoperatörer, läkemedelsindustri och hygienteknisk industri032900
Maskinoperatörer, mejeri026000
Maskinoperatörer, pappersvaruindustri026800
Maskinoperatörer, plastindustri026100
Maskinoperatörer, sockerindustri027200
Maskinoperatörer, sten-, cement- och betongvaror028300
Maskinoperatörer, te-, kaffe- och kakaoberedning027800
Maskinoperatörer, tobaksindustri026600
Maskinoperatörer, tryckeri2750030150
Maskinoperatörer, trävaruindustri025800
Maskinoperatörer, vävning och stickning025200
Maskinoperatörer, ytbehandling026000
Matematiker3890054400
Medhjälpare inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske2130020700
Meteorologer319000
Militärer316000
Miljö- och hälsoskyddsinspektörer m.fl.3090039100
Montörer, el- och teleutrustning026000
Montörer, metall-, gummi- och plastprodukter029400
Montörer, papp- och textilprodukter m.m.022600
Montörer, träprodukter m.m.025900
Motorfordonsmekaniker och motorfordonsreparatörer2463325650
Murare m.fl.2390028500
Musiker, sångare, dansare m.fl. inom underhållning292500
Målare2500025900
Mätaravläsare2610023500
Möbelsnickare m.fl.2510025600
Nationalekonomer425000
Operationssjuksköterskor3230035100
Operatörer, stenkross- och malmförädlingsanläggning032300
Optiker029600
Organisationsutvecklare4060046600
Pastorer025900
Personalchefer5676757400
Personaltjänstemän och yrkesvägledare3386738500
Piloter m.fl.4930058700
Platsförmedlare och arbetsvägledare2966739300
Poliser312000
Privatbokbindare268000
Processoperatörer, glas och keramiska produkter026900
Processoperatörer, kemisk basindustri032700
Processoperatörer, papper034800
Processoperatörer, pappersmassa033600
Processoperatörer, träfiberindustri025600
Präster038300
Psykologer m.fl.3586737600
Receptarier031700
Receptionister m.fl.2310023300
Redovisningsekonomer m.fl.2760033300
Regissörer och skådespelare028000
Reklam- och pr-chefer5413360400
Renhållnings- och återvinningsarbetare2410025200
Resebyrå- och turistbyråtjänstemän2350025800
Reseproducenter029300
Revisorer m.fl.3680041400
Röntgensjuksköterskor3030031500
Sjukgymnaster m.fl.2920029300
Sjukhusingenjörer och sjukhustekniker2980030600
Sjuksköterskor, medicin/kirurgi3125032500
Sjuksköterskor, psykiatrisk vård3120034100
Skogsbrukare2370024600
Skogsmästare m.fl.2810032800
Skol- och utbildningskonsulenter m.fl.3276731900
Skorstensfejare och saneringsarbetare2660024300
Skräddare, modister och ateljésömmerskor212000
Skötare och vårdare2530025100
Slaktare, styckare m.fl.026700
Slipare m.fl.026100
Smeder2700027800
Socialförsäkringstjänstemän261500
Socialsekreterare och kuratorer2946731500
Sociologer, arkeologer m.fl.3590028500
Speciallärare3143328400
Speditörer3140029600
Språkvetare, översättare och tolkar2853331300
Statistiker3530042400
Stenhuggare m.fl.025300
Storhushållsföreståndare m.fl.2780024550
Stålkonstruktionsmontörer och grovplåtslagare028600
Svetsare och gasskärare2390029900
Symaskinoperatörer021200
Systemerare och programmerare3510040800
Sågverksoperatörer027000
Säkerhetsinspektörer m.fl.3600035700
Sömmare023100
Tandhygienister2886727200
Tandläkare4046747400
Tandsköterskor2393324600
Tapetserare019800
Taxeringstjänstemän272000
Tecknare, illustratörer, dekoratörer m.fl.2950026600
Tele- och elektronikreparatörer m.fl.2365028650
Telefonister2340023400
Text- och bildoperatörer m.fl.2670025900
Tidningsdistributörer m.fl.025800
Trafikinformatörer m.fl.2616726850
Transportassistenter3120028650
Truckförare2790027650
Tråddragare m.fl.027000
Trädgårdsanläggare m.fl.2306722900
Trädgårdsodlare022700
Tulltjänstemän325000
Tunnplåtslagare027600
Tågmästare m.fl.027150
Ugnsoperatörer m.fl.029900
Undersköterskor, sjukvårdsbiträden m.fl.2526725200
Universitets- och högskollärare3710040500
Vaktmästare m.fl.2300022500
Valsverksoperatörer030300
Verksamhetschefer inom offentlig förvaltning m.m.476670
Verksamhetschefer inom utbildning4626739300
Verksamhetschefer inom vård och omsorg4433342800
Verkställande direktörer, verkschefer m.fl.7040086100
Verktygsmakare m.fl.027400
Verktygsmaskinoperatörer2370028650
Verktygsuppsättare028000
Veterinärer4040040800
VVS-montörer m.fl.2660033350
Vårdbiträden, personliga assistenter m.fl.2280024350
Väktare och ordningsvakter2463327200
Värdepappersmäklare095800
Värderare och auktionister032600
Värmebehandlingsoperatörer029500
Växtodlare och djuruppfödare, blandad drift238500
Övrig kontorspersonal2423325400
Övrig servicepersonal, personliga tjänster023000
Övrig säkerhetspersonal2590028300
Övrig vård- och omsorgspersonal2386726100
Övriga agenter m.fl.3260032900
Övriga byggnads- och anläggningsarbetare2486726600
Övriga byggnadshantverkare2910029000
Övriga chefer inom specialområden4960056200
Övriga civilingenjörer m.fl.4110043300
Övriga dataspecialister3680043900
Övriga djuruppfödare och djurskötare2230019300
Övriga drift- och verksamhetschefer5366751800
Övriga företagsekonomer3613348700
Övriga hälso- och sjukvårdsspecialister326000
Övriga ingenjörer och tekniker3526732950
Övriga jurister2950044400
Övriga maskinoperatörer och montörer028950
Övriga maskinoperatörer, kemisk-teknisk industri025900
Övriga maskinoperatörer, textil-, skinn- och läderindustri024700
Övriga pedagoger med teoretisk specialistkompetens3063331100
Övriga servicearbetare2130023200
Övriga sjuksköterskor3026733400
Övriga säljare, inköpare, mäklare m.fl.2680029600
Övriga terapeuter2836728100

Siffrorna i tabellen ovan visar ett medelvärde av snittlönerna i stat, kommun och landsting i första kolumnen. I andra kolumnen är det ett medelvärde av snittlönerna för privatanställda arbetare och tjänstemän.

Lönerna som visas här tar inte hänsyn till var i landet man jobbar, hur gammal man är eller hur lång erfarenhet man har. Vilken lön du faktiskt kan förvänta dig beror alltså på väldigt många faktorer.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *