Lön efter skatt 2017

Din lön efter skatt beror på var du bor (folkbokförd 1 november), om du är med i något trossamfund och om du jobbar eller är arbetslös. Även vilket år du är född spelar roll.

Här kan du räkna ut din nettoinkomst (=inkomst efter skatt), uträkningen förutsätter att du jobbar och att du är max 65 år. Jobbskatteavdraget är inkluderat i uträkningen.

Du hittar skattetabellerna som ligger till grund för dessa beräkningar hos Skatteverket.

Ange din bruttolön:

Ange var du bor:


Medlem i Svenska kyrkan?
Ja Nej

Ange lön, kommun och församling

Nettoinkomst

Vilken inkomst du har att röra dig med efter att du har betalt inkomstskatt beror alltså på en mängd faktorer. Var du bor i det här sammanhanget beror på var du är folkbokförd den första november, det bestäms alltså en gång om året. Om du är med i Svenska kyrkan eller något annat trossamfund betalar du din ”medlemsavgift” genom en högre skatt. Så om du är med i kyrkan måste du veta vilken församling du är med för att ta reda på din skatt.

Det finns dessutom flera möjligheter att göra avdrag, och på så vis minska hur mycket inkomstskatt som ska betalas. För de som jobbar, görs jobbskatteavdraget automatiskt. Skatten minskas alltså direkt för de som jobbar.

Det finns dessutom möjlighet att dra av för till exempel hushållsnära tjänster (RUT) som städning och renovering hemma (ROT). Det betyder att du kan kvitta kostnader för dessa tjänster mot skatt du annars skulle behöva betala.

Lön efter skatt = nettoinkomst
Lön efter skatt = nettoinkomst

Genom att räkna ut din lön efter skatt får du koll på hur mycket du har att röra dig med varje månad.