A-kassans finansiering 2005-2013

Skattepliktigt?

Ersättningen du får från en a-kassa är
skattepliktig. Läs mer här.

Mer i samma ämne

Mer om a-kassans finansiering hittar du här.

Ersättningen som betalas ut av a-kassorna finansieras dels av skatt (arbetsgivaravgifter), dels av medlemsavgifter från de som valt att gå med i en a-kassa.

Medlemsavgifterna har täckt ca 35-40 % av ersättningen som betalas ut de senaste åren, resten betalas via skatter.

Medlemsavgifter

Alla a-kassor tar in en avgift från sina medlemmar för att täcka sin egen administration och betala en avgift till staten. Avgiften som betalas till staten är den del av medlemsavgiften som bidrar till att bekosta arbetslöshetsersättningen Arbetslöshetsersättning
Mellan 365 och 910 kr/dag är arbetslöshetsersättning som kompenserar ditt inkomstbortfall vid arb... Läs mer →
.

I tabellen nedan visas hur stor del som medlemsavgifterna till a-kassorna bekostar av den utbetalda arbetslöshetsersättningen. I summorna nedan ingår inte kostnaden för aktivitetsersättning (som utbetalas av Försäkringskassan), som också är en ersättning till arbetslösa om man betalt medlemsavgift till en a-kassa. För t.ex. 2013 var det ungefär lika många personer som fick a-kassa som aktivitetsstöd, därför är andel (%) i tabellen i överkant.

Andelen som medlemsavgifterna till a-kassorna finansierar arbetslöshetsersättningen med
Andelen som medlemsavgifterna till a-kassorna finansierar arbetslöshetsersättningen med. Källa: Växande avgiftsskillnader i a-kassan – ökad social polarisering. ISBN 91-7267-311-7, s 69

Medlemsavgifterna till a-kassorna har alltså de senaste åren svarat för 35-40 % av den utbetalda arbetslöshetsersättningen.

Den förhöjda avgiften som infördes 2007, avskaffades från och med 2014 när medlemsavgifterna till a-kassorna sänktes, det är därför troligt att medlemsavgifternas andel kommer att sjunka 2014 jämför med 2013.

Arbetsgivaravgift – finansiering via skatt

Den största delen av arbetslöshetsersättningen bekostas via skatt. Arbetsgivaravgiften är uppdelad i flera delar, en del heter arbetsmarknadsavgift och ska gå till arbetslöshetsersättning (och aktivitetsstöd, lönegarantin och vissa statliga ålderspensionsavgifter). Alla arbetsgivare betalar alltså denna skatt, och alla som jobbar avstår därmed en del av sitt löneutrymme för att bidra till finansieringen av bland annat a-kassa.

Arbetsmarknadsavgiftens del i arbetsgivaravgiften har varierat något de senaste åren, som man kan se i tabellen nedan.

InkomstårArbets­givar­avgifter inkl. arbets­marknads­avgiftArbets­marknads­avgiftArbets­marknads­avgift
200932,42 %2,43 %28 323 MSEK
201032,42 %4,65 %55 443 MSEK
201132,42 %2,91 %36 752 MSEK
201232,42 %2,91 %37 810 MSEK
201332,42 %2,91 %

Källa: Skatteverket

Arbetsmarknadsavgiften bekostar som sagt mer än arbetslöshetsersättning och sedan en utredning på 1990-talet har tanken varit att arbetsmarknadsavgiften ska vara ett nollsummespel mot statsbudgeten, det vill säga de pengar som kommer in ska täcka de utgifter som den är tänkt för.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *