Hur räknar a-kassan lön?

A-kassan
räknar lön

✔ Lön,
✔ Provision
✔ OB, övertid

✔ Traktamente, förmånsbil

Din a-kassa räknar ut vilken lön du som anställd har haft för att kunna bestämma vilken ersättning du har rätt till vid arbetslöshet.

Din lön beräknas på inkomst under ramtiden, d.v.s. oftast snittet på din lön 12 månader innan du blev arbetslös.

Kontanta ersättningar ingår

Principen för när a-kassan räknar lön är att kontanta ersättningar ingår, det vill säga ersättningar som du får i form av pengar. Det är till exempel:

 • lön, inklusive provisionslön
 • övertidsersättning, mertidsersättning
 • andra regelbundna skattepliktiga ersättningar från arbetsgivaren som:
  • restidsersättning
  • OB-ersättning
 • semesterlön (dock ej semesterersättning)
 • sjuklön från arbetsgivaren, men endast i månader som innehåller minst 50 timmar arbete
 • sjukpenning, föräldrapenningförmån, graviditetspenning, rehabiliteringspenning, smittbärarpenning och närståendepenning från Försäkringskassan, men endast i månader som innehåller minst 50 timmar arbete
Skattepliktig telefon ingår när a-kassan räknar lön
Förmånsbeskattad telefon ingår inte när a-kassan räknar lön.

Förmånsbil ingår inte

Som anställd kan man få andra ersättningar än lön när man jobbar. Dessa ingår dock inte när a-kassan beräknar lön. Exempel på ersättningar som inte ingår är:

 • traktamente
 • löneväxling
 • förmånsbil
 • telefon
 • friskvårdsbidrag

Bonus som betalats ut en gång per år som inte kan anses vara en sådan regelbunden och normalt förekommande ersättning tas inte med i beräkningen av lön, se rättspraxis hos IAF.

Observera också att SGI och PGI inte beräknas på samma sätt som a-kassan beräknar lön.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *