Pappers inför inte inkomstförsäkring

Pappers fackförbund ska ha sin årliga kongress i början på september. Den stora frågan rör hur organisationen ska se ut, bland annat om man ska fördela förbundets ca 16 000 medlemmar på fem eller sex distrikt.

Avdelning 165 Karlsborg har även motionerat att förbundet ska införa en inkomstförsäkring för alla medlemmar. Förbundsstyrelsen tycker att det skulle vara för dyrt.

Pappers fackförbund
Pappers fackförbund

Pappers fackförbund har utrett inkomstförsäkring

Redan under 2012 utredde Pappers fackförbund tillsammans med ett försäkringsbolag möjligheten att införa en inkomstförsäkring för sina medlemmar. Argumenten var då som nu att a‑kassans ersättning på ca 11 000 kr/mån efter skatt är för låg för många medlemmar.

För dyrt

Utredningen från 2012 visade att kostnaden för att inför en inkomstförsäkring för medlemmarna skulle vara väldigt hög och att förbundets ekonomi inte tillät detta.

Så förbundsstyrelsen föreslår nu att man inte utreder möjligheten att införa en extra försäkring vid arbetslöshet igen, med hänvisning till att den tidigare utredningen visat på för höga kostnader.

Fackliga inkomstförsäkringar kan tas bort

Förbundsstyrelsen säger sig också veta att flera LO-fackförbund som infört inkomstförsäkringar överväger att de bort dessa. Byggnads fackförbund, som ingår i LO, tog bort sin försäkring redan 2010.

Samband mellan hög arbetslöshet och höga avgifter

Anledningen till att det blir så dyrt för vissa förbund att inför denna typ av försäkringar är att arbetslösheten är förhållandevis hög i dessa förbund. Hög arbetslöshet innebär att många måste få pengar från sin inkomstförsäkring, vilket blir dyrt. Försäkringen bekostas av medlemsavgifter och inte av skattemedel som a-kasseersättningen.

Det är alltså upp till medlemmarna i Pappers fackförbund att själva teckna en individuell inkomstförsäkring för att trygga sin inkomst ytterligare om de skulle bli arbetslösa.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *