SLAK: Skogs- och lantbruks a-kassa

SLAK, Skogs- och lantbrukstjänstemännens a-kassa är en av de minsta a-kassorna i Sverige. För att bli medlem måste man vara verksam inom rätt verksamhetsområde Verksamhetsområde
Den yrkeskategori du behöver tillhöra för att kunna bli medlem i en viss a-kassa. Alfakassan är ... Läs mer →
, och då jobbar man på:

  • Lantbruk
  • Skogsbruk
  • Jägareförbundet
  • Virkesmätningsförening
  • Naturbruksgymnasium
  • 4H
  • Studiefrämjandet
  • Golfanläggning

KONTAKT

Hemsida:
slf-facket.se/a-kassa-slak

Telefon:
08-583 548 75

Var uppmärksam på att om du äger jord- och skogsbruk som du arbetar på, anses du vara företagare.

I vissa fall kan arbetet betraktas som bisyssla eller deltidsföretag. Kontakta alltid en a-kassa för att få reda på vad som gäller i just ditt fall.

Medlemsavgift till SLAK

Alla medlemmar i SLAK betalar 120 kr/mån (per 2018-11-01) för att få vara med. Det är alltså samma avgift oavsett om man jobbar, är arbetslös eller sjukskriven.

Bli medlem

Du går med i a-kassan genom att skicka in medlemskaps ansökan till  SLAKs a-kassa.

SLAK Skogs- och lantbrukstjänstemännens a-kassa
SLAK Skogs- och lantbrukstjänstemännens a-kassa

Få ersättning från SLAK

Genom att betala medlemsavgiften i minst 12 månader ( medlemsvillkor Medlemsvillkor
12 månaders medlemskap i en a-kassa. Medlemsvillkoret gäller som ett av kraven för att få inkom... Läs mer →
) till SLAK, har man möjlighet att få ut en högre ersättning om man blir arbetslös (samma sak gäller oavsett vilken a-kassa man är med i). Man kan få maximalt 14 600 kr/mån efter skatt från en a-kassa om man blir arbetslös.

Genom att vara medlem i en a-kassa har man försäkrat lön upp till 20 900 kr/mån. Tjänar man mer än så kan man teckna en separat inkomstförsäkring och få ut mer om man blir ofrivilligt arbetslös.

SLAK betalade ut ersättning till sina medlemmar efter 5-8 veckor under 2013, från det att de skrev in sig som arbetssökande på Arbetsförmedlingen. Det är klart snabbare än vad som är vanligt för a-kassor, nämligen 7-9 veckor.

Antal medlemmar

SLAK är som sagt en av de minsta a-kassorna i Sverige, ca 1 000 personer är medlemmar i SLAK och ungefär en tredjedel av dessa är kvinnor. Trenden i stort är att antalet medlemmar i a-kassorna ökar och att något fler än hälften är kvinnor.

I sammanhanget kan nämnas att det behövs minst 10 000 medlemmar för att starta en ny a-kassa.

Medlemsantal  2018-01-31  2017-01-31  2016-01-31  2015-01-31  2014-01-31
SLAK 935  961  1 035  1 032  1 046
Totalt alla a-kassor: 3 617 643 3 580 665 3 532 628 3 493 206  3 449 716

Källa: IAFs statistikdatabas

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *