SHA: Svensk Handels a-kassa

Svensk Handels a-kassa (SHA) är a-kassa som organiserar egna företagare i första hand. Det kvittar vilken bransch man driver eget företag inom, man kan gå med i SHA oavsett bransch. Även egenföretagarens familjemedlemmar som jobbar i företaget kan gå med.

KONTAKT

Hemsida:
www.akassan.com

Telefon:
08-506 471 00

Som företagare i arbetslöshetsförsäkringens mening gäller egentligen samma regler för att få ersättning vid arbetslöshet som för anställda, men definitionen för när en företagare är arbetslös blir av uppenbara skäl annorlunda.

Det finns också regler kring om man driver företag vid sidan om t.ex. en annan anställning som kan vara bra att känna till.

Medlemsavgift till SHA

Medlemsavgiften är 129 kr/mån (per 2018-11-01). Alla medlemmar betalar samma avgift oavsett om man jobbar eller för tillfället är arbetslös.

Man kan bara vara medlem i en a-kassa åt gången, så vill man byta a-kassa måste man begära utträde samtidigt ur sin gamla a-kassa som man begär inträde i en ny. Det är viktigt att det inte blir glapp mellan medlemskapen, eftersom det kan påverka vilken ersättning man får som arbetslös.

SHA - Svensk Handels a-kassa
SHA – Svensk Handels a-kassa

Gå med i SHA

Du blir medlem i SHAs a-kassa genom att skicka in denna ansökan om medlemskap till dem eller via deras e-tjänst.

Ersättning som arbetslös

Vilken ersättning man kan få som arbetslös bestäms i Lagen om arbetslöshetsförsäkring, vilket innebär att ersättningen man kan få är oberoende av vilken a-kassa man är med i. Har man varit medlem i en a-kassa i minst 12 sammanhängande månader ( medlemsvillkor Medlemsvillkor
12 månaders medlemskap i en a-kassa. Medlemsvillkoret gäller som ett av kraven för att få inkom... Läs mer →
) så kan man ha rätt till den högsta ersättningen från a-kassan som är ca 20 020 kr/månad innan skatt.

Under 2013 fick de flesta sin ersättning utbetald av SHA 8-10 veckor efter att de anmält sig som arbetssökande på Arbetsförmedlingen.

Medlemmar i SHA

Antalet medlemmar i svenska a-kassor har ökat de senaste åren, dock har inte SHA sett samma gynnsamma utveckling. Medlemsantalet har minskat och drygt hälften av dessa är män.

Medlemsantal  2018-01-31  2017-01-31  2016-01-31  2015-01-31  2014-01-31
SHA 11 762  12 231  12 558  12 975  13 409
Totalt alla a-kassor: 3 617 643 3 580 665 3 532 628 3 493 206  3 449 716

Källa: IAFs statistikdatabas

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *