Ledarnas a-kassa

Ledarnas a-kassa utbetalar arbetslöshetsersättning efter samma regler som alla andra svenska a-kassor, men för att få gå med måste man:

KONTAKT

Hemsida:
www.ledarnasakassa.se

Telefon:
0200-87 12 12

  • vara chef,
  • ha ledande befattning,
    eller
  • driva eget företag.

Man kan alltså gå med i Ledarnas både som anställd och som egen företagare. Du kan aldrig vara med i två a-kassor samtidigt; begär du inträde i en ny måste begära utträde ur den gamla först.

Medlemsavgift

Medlemsavgiften till Ledarnas är 115 kr/mån per 2018-11-01. Avgiften är den samma för alla medlemmar, oavsett om de arbetar eller är arbetslösa.

Ansök om medlemskap i Ledarnas

Du går med i Ledarnas a-kassa genom att skicka in denna medlemsansökan till dem.

Ledarnas a-kassa
Ledarnas a-kassa

Att få ersättning från Ledarnas a-kassa

Har man varit medlem i 12 månader ( medlemsvillkor Medlemsvillkor
12 månaders medlemskap i en a-kassa. Medlemsvillkoret gäller som ett av kraven för att få inkom... Läs mer →
) kan man få max 910 kr/dag. Du kan heller inte få mer än maximal 80 % av din tidigare lön från a-kassan.

Är du inte medlem eller har inte hunnit vara medlem tillräckligt länge kan du max få 365 kr/dag.

Du måste också uppfylla vissa andra grundläggande krav som att söka och vilja ta ett nytt arbete. Dessa regler är gemensamma för alla a-kassor när de betalar ut arbetslöshetsersättning.

Enligt en rapporten från IAF så fick de flesta ersättning under 2013 från Ledarnas efter 6-8 veckor från det att de anmält sig, vilket är lite snabbare än för a-kassorna generellt sett.

Inkomstförsäkring om du är med i Ledarnas

Du kan aldrig få mer från en a-kassa än 910 kr/dag, utan då måste du teckna en inkomstförsäkring. Ledarnas a-kassa har alltså ingen inkomstförsäkring själva men det har däremot fackförbundet med samma namn. Du kan också välja teckna en privat inkomstförsäkrin hos Accept som inte har någon koppling till fackförbunden.

Antal medlemmar i Ledarnas a-kassa

Antalet medlemmar har ökat de senaste åren, dessutom i högre takt än medlemmarna till a-kassan generellt, och är drygt 80 000. De flesta medlemmarna är män.

Medlemsantal  2018-01-31  2017-01-31  2016-01-31  2015-01-31  2014-01-31
Ledarnas 82 658  83 330  83 868  83 660  83 334
Totalt alla a-kassor: 3 617 643 3 580 665 3 532 628 3 493 206  3 449 716

Källa: IAFs statistikdatabas

En reaktion på ”Ledarnas a-kassa

  1. Välj INTE denna a-kassa jag var medlem här i nästan 10 år och blev sedan utesluten pga. Ett fel som uppstod pga. Att jag fått fel information kring hur jag skulle gå till väga i samband med att företaget jag jobbade för sagt upp mig, varning och nog no no

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *