GS a-kassa

GS a-kassa bildades 2008 som en sammanslagning när Grafiska arbetarnas arbetslöshetskassa gick upp i Skog- och träfackets arbetslöshetskassa. De som kan ansluta sig till GS jobbar därför inom dessa branscher:

KONTAKT

Hemsida:
www.gsakassa.se

Telefon:
010-470 68 00

  • skogs- och träindustrin
  • grafiska branschen

Många som är med i GS jobbar på skogsbruk, tryckerier eller på grafiska designföretag.

Observera att om man äger jord- och skogsbruk som man arbetar på, anses man vara företagare. I vissa fall kan arbetet betraktas som bisyssla eller deltidsföretag, det är bra att kontakta GS eller den a-kassan man är med i och höra vad som gäller i specifika fall.

GS a-kassa
GS a-kassa

Medlemsavgift

Som medlem i GS betalar man 155 kr/mån (per 2018-11-01) oavsett om man jobbar eller är arbetslös.

Bli medlem i GS

Du går med i GS a-kassa genom att att anmäla dig på deras hemsida.

Ersättning från GS a-kassa som arbetslös

Ersättningen man kan få från GS som arbetslös är samma som från alla andra a-kassor. Om man uppfyllt medlemsvillkoret Medlemsvillkor
12 månaders medlemskap i en a-kassa. Medlemsvillkoret gäller som ett av kraven för att få inkom... Läs mer →
, d.v.s. varit sammanhängande medlem i 12 månader, och de andra kraven för att få ersättning kan man få upp till 14 600 kr/mån efter skatt. Har man inte varit medlem tillräckligt länge är ersättningen lägre.

Den maximala ersättningen är också begränsad till 80 % av ens tidigare lön i början av ersättningsperioden Ersättningsperiod
En a-kasseperiod är 300 ersättningsdagar. Har du på dag 300 barn under 18 år, förlängs period... Läs mer →
. De som tjänar mer än 20 900 kr/mån kan dock få mindre än 80 % av sin lön, eftersom ersättningen från a-kassan också är begränsad till max 14 600 kr/mån efter skatt.

Under 2013 fick de flesta sin ersättning efter 7-9 veckor från det att de anmält sig till Arbetsförmedlingen.

Inkomstförsäkring om man är med i GS a-kassa

För att få mer som arbetslös gäller det att ha tecknat en inkomstförsäkring, antingen genom ett fackförbund eller genom något privat försäkringsbolag. Ersättningen från a-kassan kompletteras då så att man kommer upp till max 80 % av sin tidigare lön. Det finns ett fackförbund som också heter GS, inkomstförsäkringen som ingår i deras medlemskap har inte så många ersättningsdagar Ersättningsdagar
A-kassan ersätter 5 dagar per vecka. Det går i snitt 22 ersättningsdagar på en kalendermånad. D... Läs mer →
.

Det går även bra att vända sig till Accept för en privat inkomstförsäkring.

Antal medlemmar i GS

GS har ca 50 000 medlemmar, så det är en av de mindre a-kassorna. Den största andelen av medlemmarna är män. Medlemsutvecklingen har varit negativ de senaste åren, antalet medlemmar har alltså minskat något, trots att a-kassorna generellt sett har ökat i medlemsantal.

Medlemsantal 2018-01-31  2017-01-31  2016-01-31 2015-01-31 2014-01-31
GS 49 268  49 895  50 422  50 883  51 052
Totalt alla a-kassor: 3 617 643 3 580 665 3 532 628 3 493 206  3 449 716

Källa: IAFs statistikdatabas

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *