A-kassa för gränsarbetare och utlandsarbetare

Det blir vanligare att jobba utomlands men det gäller att ha kolla på reglerna så att man inte hamnar i kläm om man vill flytta hem igen vid arbetslöshet.

Det är alltid viktigt att se till att det inte blir glapp när du byter mellan två länders försäkringar. Kontakta alltid din a-kassa innan du börjar jobba utomlands och hör vad som gäller för dig.

Jobba utomlands
Arbetslöshetsförsäkring för gränsarbetare och utlandsarbetare

Arbetslöshetsförsäkrad där du jobbar

Du ska vara arbetslöshetsförsäkrad i det land som du jobbar i; jobbar du i Danmark ska du vara arbetslöshetsförsäkrad i Danmark.

I Danmark & Sverige måste man aktivt söka medlemskap i en a-kassa för att bli arbetslöshetsförsäkrad, medan man i andra länder kan omfattas av försäkringen direkt via skattesedeln.

Få ersättning

Danmark

Pendla till Danmark

Inkomstförsäkring gränspendlare:
www.accept.se/danmark
www.nishservice.dk

Bor du kvar i samma land som du blev arbetslös i är det enkelt att veta från vilket land du ska söka ersättning. Det är lite svårare om har gränspendlat, eller vill flytta tillbaka på grund av arbetslösheten.

Bor du i Sverige och har jobbat inom Norden eller EES så ska du i normalfallet vända dig till en a-kassa i Sverige för att får ersättning, antingen genom Nordiska konventionen eller för att du räknas som gränsgångare.

1. Gränspendlare/gränsgångare (inom EES)

Bor du i Sverige men jobbar i ett annat land inom EU/EES, räknas du som gränsgångare. Är du gränsgångare ska du vara arbetslöshetsförsäkrad i det land du jobba i. Blir du därefter arbetslös, är den en a-kassa i Sverige som betalar ut ersättning.

För att räknas som gränsgångare krävs att:

  • du bor i Sverige och
  • du varje dag eller i vart fall inte mer sällan än en gång per vecka åker till ett annat land inom EU, Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz för att arbeta
    • har du återvänt hem mer sällan, räknas du istället som oäkta gränsgångare/sällanhemvändare

 

A-kassan fastställer vad du bor, bl.a. med utgångspunkt om syftet varit att arbeta tillfälligt utomlands eller inte. Fastställer a-kassan att du inte har bott i Sverige medan du har arbetat utomlands, är det landet du har arbetat i du ska söka ersättning från.

2. Nordiska konventionen

Flyttar du från Sverige till ett annat nordiskt land för att jobba, ska du som alltid vara arbetslöshetsförsäkrad i landet du jobbar i.

Det finns en nordisk överenskommelse om du flyttar tillbaka till Sverige, sedan du blivit arbetslös. Den kallas den Nordiska konventionen (5-årsregeln) och innebär att du kan tillgodoräkna dig medlemstid i annan nordisk arbetslöshetsförsäkring, och söka ersättning från en svensk a-kassa.

Nordiska konventionen

  1. Först medlem i svensk arbetslöshetskassa
  2. Därefter max 5 år i annan nordisk arbetslöshetsförsäkring
    ⇒ Möjlighet att tillgodoräkna dig medlemstid, och söka ersättning från svensk a-kassa

 

5-årsregeln gäller alltså särskilt för de nordiska länderna, utförligare information om de nordiska arbetslöshetsförsäkringarna finns på Norden.org.

3. Övriga världen

I normalfallet kan du inte tillgodoräkna dig tid som du har jobbar utanför Norden/EU/EES och söka ersättning från svensk a-kassa när du kommer hem igen.

Svensk arbetsgivare i utlandet

Har du en svensk arbetsgivare och får din lön utbetald från Sverige, kan du fortfarande omfattas av svensk arbetslöshetsförsäkring trots att du jobbar utomlands. Detta kan t.ex. gäller om man jobbar utomlands för Försvarsmakten eller andra svenska myndigheter.

Särskilda regler gäller också om du t.ex. är utsänd av din arbetsgivare, jobbar som sjöman eller är offentligt anställd. Det är därför klokt att alltid kontakta din a-kassa i Sverige innan du börjar jobba utomlands.