Elektrikernas a-kassa

Elektrikernas a-kassa betalar ut arbetslöshetsersättning till arbetslösa precis som alla andra a-kassor och efter samma regler.

KONTAKT

Hemsida:
www.elektrikernasakassa.se

Telefon:
0771-469 100

Man kan välja att gå med i Elektrikernas a-kassa om man jobbar inom:

  • elteknikbranschen
  • energibranschen

Många jobbar därför som elektriker, radio- och tv-reparatör eller med svag-/starkström, brandlarm, säkerhetslarm och datanät.

Medlemsavgift till Elektrikernas

Medlemsavgiften är 100 kr/mån till Elektrikernas (sedan 2018-11-01). Avgiften gäller för alla medlemmar oavsett om man jobbar eller är arbetslös.

Bli medlem

Du går med i Elektrikernas a-kassa via deras hemsida.

Elektrikernas a-kassa
Elektrikernas a-kassa

Ersättning från Elektrikernas

Om man är medlem i Elektrikernas kan man få mer ersättning om man blir arbetslös, maximalt 910 kr/dag, i stället för 365 kr/dag.

Det betyder att man kan få maximalt ca 14 600 kr/mån efter skatt om man blir arbetslös. Det krävs att man varit medlem i minst 12 månader och att man aktivt söker jobb, här kan du läsa mer om vad som krävs för att få ersättning från en a-kassa.

Tjänar man mer än 20 900 kr/mån kan man teckna en inkomstförsäkring som kompletterar ersättningen från a-kassan upp till 80 % lönen. Det blir alltså en extra inkomstbortfallsförsäkring som kan vara bra extra stöd om man blir arbetslös. Det finns både inkomstförsäkringar som är kopplade till ett fackförbund och de inkomstförsäkringar som är oberoende direkt via försäkringsbolag.

Under 2013 betalade Elektrikernas ut ersättning inom 6-8 veckor till de flesta som fick sin ansökan godkänd. Det är en ganska normal handläggningstid när det gäller a-kassorna här i Sverige.

Antal medlemmar

Elektrikernas a-kassa har ca 25 000 medlemmar. Trots att Elektrikernas a-kassa har växt de senaste åren, sett till antalet medlemmar, är den fortfarande en av de minsta a-kassorna.

Det sammanlagda antalet medlemmar i a-kassorna har också växt de senaste åren och är fördelningen mellan kvinnor och män är ganska jämn. I Elektrikernas däremot är nästan alla medlemmar män.

Medlemsantal  2018-01-31  2017-01-31  2016-01-31  2015-01-31  2014-01-31
Elektrikernas 27 905  27 485  26 896  26 356  25 854
Totalt alla a-kassor: 3 617 643 3 580 665 3 532 628 3 493 206  3 449 716

Källa: IAFs statistikdatabas

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *