Byggnads a-kassa

Byggnads a-kassa vänder sig till de som arbetar som:

  • byggnadsarbetare
  • VVS-montör
  • betongarbetare
  • målare
  • maskinförare
  • snickare
  • vissa företagare inom måleri

KONTAKT

Hemsida:
www.byggnadsakassa.se

Telefon:
010–601 18 00

Man kan även gå med om ens senaste arbete var inom något av ovanstående. De har 5 kontor i landet som de välkomnar medlemmar som har bokat tid till.

Byggnads ersättning är precis som alla andra a-kassors, följer de samma regler för när och hur ersättning betalas ut vid arbetslöshet. Det betyder bland annat att man kan få ut max ca 14 600 kr/mån efter skatt om man blir arbetslös och har varit medlem i minst 12 månader ( medlemsvillkoret Medlemsvillkor
12 månaders medlemskap i en a-kassa. Medlemsvillkoret gäller som ett av kraven för att få inkom... Läs mer →
).

Vad tycker du om Byggnads a-kassa?

Bedömning
Byggnads a-kassa Overall rating: 5 out of 5 based on 3 reviews.

Medlemsavgift till Byggnads a-kassa

Medlemsavgiften till Byggnads a-kassa är 119 kr/mån per 2018-11-01. Det är samma avgift för alla, både för de som arbetar och de som är arbetslösa.

Vill man även gå med i facket, rekommenderar de sina medlemmar att gå med i Byggnads fackförbund eller Målareförbundet. (Läs också om skillnaden mellan en a-kassa och ett fackförbund.)

Inget av dessa fackförbund har någon inkomstförsäkring som ingår i medlemskapet, utan vill man teckna en inkomstförsäkring kan man bland annat vända sig till det privata bolaget Accept och teckna en individuellt.

Bli medlem i Byggnads a-kassa

Du går med i Byggnads a-kassa genom att ansöka digitalt på deras hemsida.

Antal medlemmar

Byggnads har drygt 100 000 medlemmar (anslutna medlemmar). Över 90 % är män i Byggnads vilket är klart över snittet, eftersom drygt 50 % av alla a-kassornas medlemmar är kvinnor. Antalet medlemmar har ökat lite de senaste år för Byggnads precis som för a-kassorna sammantaget.

Medlemsantal  2018-01-31  2017-01-31  2016-01-31  2015-01-31  2014-01-31
Byggnads 116 223  114 374  111 794  109 180  106 228
Totalt alla a-kassor: 3 617 643 3 580 665 3 532 628 3 493 206  3 449 716

Källa: IAFs statistikdatabas

Handläggningstid i a-kassan

Handläggningstiderna, den s.k. genomströmningstiden Genomströmningstid
Antalet veckor det tar från den första veckan du redovisar arbetslöshet på ditt kassakort till a... Läs mer →
, varierar mellan de olika a-kassorna. De flesta medlemmarna i Byggnads får utbetalt ersättning efter 8 veckor till 10 veckor, mot genomsnittet på 7-9 veckor för alla a-kassor.

Handläggningstiden är alltså lite längre än snittet enligt rapporten här som gäller för 2013. Byggnads visar uppdaterade siffror på sin handläggningstid (obs! lite andra definitioner) på sin hemsida vecka för vecka.