Bisyssla

En bisyssla är en sysselsättning som du har haft en tid innan du blir arbetslös från din huvudsakliga sysselsättning. Om du t.ex. har haft en anställning på 35 h/vecka och har jobbat extra 2 lördagar per månad under ett år, kan ditt extraarbete godkännas som bisyssla av a-kassan. Det innebär att du kan behålla ditt extraarbete om du blir av med 35-timmarsjobbet samtidigt som du får ersättning från a-kassan.

Ditt extraarbete får inte påverkar din möjlighet att söka heltidssysselsättning. Om du har haft en extra sysselsättning vid sidan om ditt huvudsakliga arbete, anses du ha bevisat att du kan ha två sysselsättningar utan att det påverkar din förmåga att söka heltidssysselsättning.

Du måste anmäla din bisyssla till a-kassan.

Om du påbörjar ett extraarbete medan du är arbetsbefriad från din huvudsakliga sysselsättning, räknas inte ditt extraarbete som bisyssla. Kontakta därför alltid din a-kassa och hör vad som gäller i just ditt fall.

Deltidsföretag/Begränsat företag

Har du haft eget företag vid sidan om deltidsanställning, är företaget ett deltidsföretag (den s.k. 17/10-regeln) och du kan behålla det om du blir av med din deltidsanställning. Du förbrukar dock dina deltidsdagar Deltidsdagar
För dig som deltidsarbetar finns en begränsning på 75 ersättningsdagar. Det betyder att du bara... Läs mer →
därefter måste du vara helt arbetslös för att fortsätta få a-kassa.

Du måste haft en deltidsanställning på minst 17 timmar per vecka, samtidigt som du max lagt ner 10 timmar per vecka på ditt företag för att hamna i denna kategori. Företaget måste du ha haft i minst 6 månader medan du haft din deltidsanställning.

Bisyssla och deltidsföretag godkänns av a-kassan

A-kassan måste alltid godkänna din bisyssla om du vill fortsätta med den efter att du blivit arbetslös, utan att det påverkar din arbetslöshetsersättning.

Nedan följer en sammanfattning av hur bedömningen görs, beroende på om du har en anställning eller ett eget företag vid sidan om heltid- eller deltidsarbete.

Huvud­saklig syssel­sättning HELTID DELTID
Anställning vid sidan om Eget företag vid sidan om
Omfattning Anställning vid sidan om heltids­anställning, under minst 12 månader innan arbetslöshet.

Heltid i detta fall är de antal timmar som är normalt för heltid i yrket, minus max 5 h/vecka.

Drivit eget företag vid sidan om heltids­anställning under minst 12 månader. Drivit eget företag vid sidan om deltids­anställning under minst 6 månader.

Deltids­anställning är i detta fall minst 17 h/vecka. Du får ha arbetat maximalt 10 h/vecka i ditt eget företag.

Inkomst i extraarbetet Max 1920 kr/vecka Max 1920 kr/vecka Max 2040 kr/vecka
Kallas Bisyssla Bisyssla Deltids­företag
Godkänd bisyssla/
deltids­företag
A-kassan tar beslut om bisysslan är godkänd.

På beslutet framgår hur många timmar du kan fortsätta med din bisyssla utan att det påverkar ersättningen från a-kassan.

 

Börjar du tjäna mer än 1920 kr/vecka, ska ersättningen från a-kassan reduceras.

A-kassan tar beslut om bisysslan är godkänd.

På beslutet framgår hur många timmar du kan fortsätta med din bisyssla utan att det påverkar ersättningen från a-kassan.

 

Börjar du tjäna mer än 1920 kr/vecka, ska ersättningen från a-kassan reduceras.

A-kassan tar beslut om du har ett deltids­företag.

Du får fortsätta med ditt begränsade företag i samma omfattning som tidigare, samtidigt som du får a-kassa, men du förbrukar dina deltidsdagar Deltidsdagar
För dig som deltidsarbetar finns en begränsning på 75 ersättningsdagar. Det betyder att du bara... Läs mer →
.

 

Börjar du tjäna mer än 2040 kr/vecka, ska ersättningen från a-kassan reduceras.

Deklareras på kassakort Nej Nej Ja

OBS! Börjar du arbeta mer i din bisyssla/deltidsföretag än vad a-kassan godkänt eller om du börjar tjäna mer, kan det påverka din ersättning. Kontakta därför alltid din a-kassa och hör vad som gäller i just ditt fall och läs mer om bisyssla i lagtexten och förarbetena hos IAF.