Alfakassan

Alfakassan är en av Sveriges ca 30 a-kassor. De flesta är organiserade efter bransch, men vem som helst gå med i Alfakassan, oavsett bransch och vare sig man är anställd eller egen företagare.

Alla a-kassor följer samma lagar och regler, som du kan läsa mer om under Ersättningen från a-kassan.

KONTAKT

Hemsida:
www.alfakassan.se

Telefon
0771-55 00 99

Nyheter om:
Alfakassan

Vem som helst som inte är med i en a-kassa kan begära ersättning efter grundförsäkringen Grundförsäkring
Om du har varit medlem i en a-kassa kortare tid än 12 månader kan du få max 365 kr/dag om du uppf... Läs mer →
från Alfakassan, det vill säga få den lägre ersättningen vid arbetslöshet som man kan få om man arbetat men inte varit medlem i en a-kassa tillräckligt länge.

Självklart finns det vissa grundläggande krav man måste uppfylla till exempel grundvillkoret Grundvillkor
Du ska kunna ta arbete om minst 3 tim/dag och i genomsnitt minst 17 tim/vecka, för att kunna få ar... Läs mer →
som innebär att du måste söka nya jobb med mera.

Du behöver även uppfylla arbetsvillkoret Arbetsvillkor
80 timmar per månad i 6 månader eller 480 timmar under 6 sammanhängande kalendermånader (minst 5... Läs mer →
som betyder att du måste ha jobbat ett visst antal timmar innan du blir arbetslös.

Alfakassan
Alfakassan

Medlemsavgift till Alfakassan

Vem som helst kan som sagt gå med i Alfakassan och medlemmarna betalar en månadsavgift på 130 kr (per 2018-11-01).

Bli medlem

Du går med i Alfakassan genom att skicka in denna medlemsansökan till dem eller använda deras e-tjänst.

Är du redan medlem?

Om du redan är medlem i Alfakassan kan du rösta vad du tycker om kassan här:

Name
Bedömning
Alfakassan Overall rating: 3 out of 5 based on 3 reviews.

Administrationsavgift om man inte är medlem

Om man inte är medlem i Alfakassan men får grundbeloppet Grundbelopp
En ersättning enligt grundförsäkringen. Du kan då få högst 365 kr per dag.
utbetalt, betalar man i stället en administrationsavgift på 4 kr/dag man får ersättning. Denna avgift tas alltså inte ut om man är medlem.

Anslutna medlemmar

Alfakassan är en medelstor a-kassa som har haft medlemsutvecklingen som syns i tabellen nedan. Knappt hälften är kvinnor vilket är under snittet, eftersom drygt 50 % av alla a-kassornas medlemmar är kvinnor.

Medlemsantal  2018-01-31  2017-01-31  2016-01-31  2015-01-31  2014-01-31
Alfakassan 115 754  108 893  98 734  91 074  84 484
Totalt alla a-kassor: 3 617 643 3 580 665 3 532 628 3 493 206  3 449 716

Källa: IAFs statistikdatabas

Vem får ersättning från Alfakassan?

Om du är medlem och uppfyller medlemsvillkoret Medlemsvillkor
12 månaders medlemskap i en a-kassa. Medlemsvillkoret gäller som ett av kraven för att få inkom... Läs mer →
det vill säga har varit medlem i minst 12 månader kan du få upp till 910 kr/dag ( inkomstrelaterad ersättning 'Inkomstrelaterad ersättning'
Max 910 kr/dag eller 760 kr/dag, dock max upp till en viss procent av din tidigare inkomst (ersättn... Läs mer →
) när du är arbetslös.

Är du inte medlem i någon a-kassa kan du ändå få ersättning från Alfakassan om du blir arbetslös, men då med max 365 kr/dag ( grundbeloppet Grundbelopp
En ersättning enligt grundförsäkringen. Du kan då få högst 365 kr per dag.
).

Inkomstförsäkring för Alfakassans medlemmar

Alfakassan har ingen egen inkomstförsäkring men alla Alfakassans medlemmar kan teckna en privat försäkring via Accept, för att i stället för 910 kr/dag få upp till 80 % av ens tidigare lön vid arbetslöshet.