A-kassornas finansieringsavgift

Alla a-kassor betalar varje månad en finansieringsavgift som ska täcka en del av de utbetalningar som a-kassorna gör till arbetslösa. A-kassorna får in pengar genom att deras medlemmar betalar en medlemsavgift varje månad.

Mellan 2007 och 2013 fanns även en förhöjd avgift som gjorde att de a-kassor med hög arbetslöshet betalade en större avgift. När den extra togs bort i januari 2014 sänkte många a-kassor sin medlemsavgift, det innebar också att andelen av ersättningen som betalas via medlemsavgifter sjönk kraftigt.

Ersättning vid arbetslöshet

När man är arbetslös kan man få utbetalt arbetslöshetsersättning Arbetslöshetsersättning
Mellan 365 och 910 kr/dag är arbetslöshetsersättning som kompenserar ditt inkomstbortfall vid arb... Läs mer →
från sin a-kassa. Man kan även få aktivitetsstöd när man deltar i ett arbetspolitiskt program och om man är kvalificerad för a-kasseersättning är ersättningen på samma nivå och dagar i a-kasseperioden förbrukas. Är man inte kvalificerad för att få a-kassa kan man ändå få aktivitetsstöd men då på en lägre nivå (mindre dagersättning).

En liten del betalas av medlemsavgifterna

Den största delen av ersättningarna vid arbetslöshet bekostas av skattemedel, genom att en del av arbetsgivaravgiften vigs åt arbetsmarknadsavgiften som ska bekosta a-kasseersättning, aktivitetsstöd, lönegaranti och ålderspensionsavgifter.

Medlemsavgifterna till a-kassorna används för administration av utbetalningen och för att bekosta finansieringsavgiften. Finansieringsavgiften är alltså a-kassemedlemmarnas bidrag till de utbetalda ersättningarna till arbetslösa.

I diagrammet nedan visas utbetald ersättning från a-kassorna (både grundersättning och inkomstrelaterad ersättning) och aktivitetsstöd som utbetalas från Försäkringskassan (utbetald ersättning i form av utvecklingsersättning ingår ej). I finansieringsavgiften ingår den extra avgift som a-kassorna betalade fram till 2013.

Procentandelen är finansieringsavgiften i förhållande till utbetald ersättning. Alltså, hur stor del av utbetalningarna som bekostas med a-kassemedlemmarnas medlemsavgifter. Andelen har de senaste åren legat runt 10 %.

Om man räknar bort aktivitetsstödet (eftersom det även innefattar de som inte är berättigade till a-kassa), är andelen som bekostas av medlemmarna i a-kassorna ungefär det dubbla det vill säga runt 20 % nu och runt 40 % åren 2010-2013.

Andel som finansieras av medlemsavgifter 2010-2015
Andel av utbetalningar som finansieras av medlemsavgifter 2010-2015

Beräkning av finansieringsavgift

Finansieringsavgiften som a-kassorna betalar beräknas enligt följande:

Finansieringsavgift = medlemsantal * 131 % * snittutbetalad dagpenning / 12

Källa: IAF

Det är genomsnittet av den inkomstrelaterad ersättningen 'Inkomstrelaterad ersättning'
Max 910 kr/dag eller 760 kr/dag, dock max upp till en viss procent av din tidigare inkomst (ersättn... Läs mer →
som ligger till grund för finansieringsavgiften, ersättning som betalas ut efter grundförsäkring Grundförsäkring
Om du har varit medlem i en a-kassa kortare tid än 12 månader kan du få max 365 kr/dag om du uppf... Läs mer →
påverkar inte genomsnittet.

Exempel: Visions a-kassa hade 127 028 medlemmar i slutet av januari 2014, totalt betalade Vision ut 22 154 624 kr i inkomstrelaterad ersättning, för 35 534 ersättningsbara dagar. Den genomsnittliga dagpenningen (efter inkomstbortfallsförsäkringen) blev 22 154 624 kr / 35 534 = 623 kr per dag.

Finansieringsavgiften i januari 2014 för Vision = 127 028 * 131 % * 623 kr/12 = 8 645 892 kr

Under samma period betalade Vision ut 359 784 kr i grundersättning (för 1 565 dagar). Detta belopp ligger alltså inte till grund för hur stor finansieringsavgiften blir. Dock bidrar naturligtvis de medlemmar som får grundersättning till medlemsantalet 127 028 som i sin tur ligger till grund för finansieringsavgiften.

I september 2015 höjdes ersättningen från a-kassorna, vilket innebar att de som tjänar mellan 18700 och 25000 kronor kan få mer i ersättning än tidigare. I exemplet med Vision så steg den genomsnittliga utbetalda ersättning med ca 12 % mellan januari 2014 och 2016.

Exempel: Vision hade 131 708 medlemmar i slutet av januari 2016, totalt betalade Vision ut 18 753 762 kr i inkomstrelaterad ersättning, för 26 812 ersättningsbara dagar. Den genomsnittliga dagpenningen (efter inkomstbortfallsförsäkringen) blev 18 753 762 kr / 26 812 = 699 kr per dag.

Finansieringsavgiften i januari 2014 för Vision = 131 708 * 131 % * 699 kr/12 = 10 056 837 kr

Du hittar alla finansieringsavgifter här och information om den förhöjda avgiften finns här.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *