Administrationskostnader a-kassorna

Administrationskostnaden per medlem varierar mellan 246 kr per medlem ända upp till 1915 kr. Bästa är de stora a-kassorna på att hålla nere kostnaderna, medan för de riktigt små kassorna blir kostnaden per medlem högre.

IAFs 2016:16 Underlag avseende bidrag till arbetslöshetskassor
Siffror ur IAFs 2016:16 Underlag avseende bidrag till arbetslöshetskassor

Liv och Elektrikernas låga kostnader

Livsmedelsarbetarnas a-kassa och Elektrikernas a-kassa sticker ut i positiv bemärkelse. Trots att de bara har 25 000 -30 000 medlemmar så ligger de under snittet vad gäller administrationskostnader. De har alltså inte samma storskalsfördelar som t.ex. AEA och Kommunal men lyckas ändå hålla nere kostnaderna på ett bra sätt.

GS a-kassa och Finans a-kassa har båda runt 50 000 medlemmar, men GS kostnader ligger på över 900 kr per medlem medan Finans klarar administrationen på bara 335 kr/medlem. På samma sätt är det intressant att Hotell- och restaurang har dubbelt så hög  kostnad per medlem som STs a-kassa.

Bidrag till a-kassorna

IAFs sammanställning tar inte hänsyn till hur många av kassornas medlemmar som är arbetslösa, fler arbetslösa medlemmar gör naturligtvis administrationen dyrare. Sammanställningen syftar istället till att redogöra för vilka a-kassor som ska få bidrag för 2016. Det är bara a-kassor med färre än 15 000 medlemmar som kan få bidrag på grund av för höga administrationskostnader. Förslaget från IAF innebär att drygt 7 miljoner ska betalas ut till Hamnarbetarnas, Skogs, SAAK, Entreprenörernas och Säljarnas.

Mest bidrag per medlem föreslås Hamnarbetarnas a-kassa få, drygt 1000 kr per medlem.

Föreslaget bidrag per a-kassa och medlem 2016
Föreslaget bidrag per a-kassa och medlem 2016

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *